Keep an eye focused on how well you're doing in our Year of Darkpaw Community Team Events. Good luck to everyone!

Jigsaw Puzzle Scores

X(formerly Twitter) Name Score
Tradjen & I II
Wayward Unicorn I
erythor IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II
Steven IIIII IIIII
Luci I
Ross Cunha IIIII IIIII
John Christopher I
manicmoonlight I
Ben Callaghan I
Jordan I
   

 

Facebook Name Score
Daniel Lewis III
Ross Cunha IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII
Justin Gales IIII
John Christopher IIIII II
Lisa Ess IIIII
Angel Maloy I
Marysol Tardiff-Giroux I
Svitlana Ivanoska III
Sheila Mcknight I
Jody C. Cody I
Chris Christensen I
Drew Jones I
Tana Napier I
Matthew D. Wilson I
Kirk Logsdon I
Dominique Fugett I
Heidi Juul Hansen I
Jordan Hall I
   
   

 

Instagram Name Score
eyterra IIII
irisheyes_1969 IIIII IIIII II
cactusbuttcreations1 I
2ukk0 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II
patchiedoodle I
manicmoonlight I
cusahorn IIIII